Đoạn clip được ghi lại bằng camera an ninh tại một của hàng của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).