Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 50 tỷ đồng kinh phí mua Vắc-Xin phòng ngừa Covid-19

user-avatarHuy Hoàng 13:23 29/10/2021

Tập đoàn Hưng Thịnh là một trong những doanh nghiệp tiên phong ủng hộ nguồn kinh phí 50 tỷ đồng nhằm hỗ trợ mua vắc-xin cho các tỉnh, thành phố phòng, chống dịch Covid-19.