KienlongBank thay đổi nhân sự chuẩn bị cho nhiệm kỳ Hội đồng quản trị mới

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UPCoM: KLB) vừa công bố thông tin về thay đổi nhân sự cấp cao từ ngày 06/03/2023.

Ngân hàng TMCP Kiên Long – KienlongBank (UPCoM: KLB) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Đỗ Anh Tuấn.

Theo đó, vì lý do cá nhân, ông Tuấn xin được từ nhiệm chức vụ này kể từ ngày 6/3/2023.

Như vậy, hiện tại, Ban Điều hành KienlongBank gồm 1 Tổng Giám đốc và 7 Phó Tổng giám đốc sau khi vừa bổ sung 2 phó Tổng Giám đốc giai đoạn vừa qua.

Theo thông tin từ KienlongBank, dự kiến trong thời gian tới KienlongBank sẽ có nhiều đổi mới trong bộ máy lãnh đạo quản trị, điều hành khi năm 2023 KienlongBank sẽ bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soátnhiệm kỳ mới 2023 – 2027.

673ef7433718580cee034a3276a9a9ca-1678002957.jpg

Với sự đổi mới đội ngũ lãnh đạo và chiến lược đổi mới trong 02 năm vừa qua, KienlongBank được kỳ vọng sẽ có những bứt phá mới trên tiền đề những kết quả đạt được cuối giai đoạn 2018 – 2022.

Năm 2022, lợi nhuận trước thuế KienlongBank đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, đạt gần 682 tỷ đồng và mang về 544,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tính riêng trong quý IV, KienlongBank đạt 168,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28,2% so với quý 4 năm 2021. Tổng thu nhập tăng 196,9 tỷ đồng, tương đương tăng 37,14% so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản hợp nhất của KienlongBank ghi nhận gần 85.760 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 75.843 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 45.498 tỷ đồng, tăng 16,12% so với năm 2021. Tỉ lệ nợ xấu của nhà băng này đến cuối năm 2022 là 1,9%.